Contractació del servei públic de recollida i trasllat dels residus urbans i altres serveis complementaris