Educació

Direcció General de Política Lingüística:

- Servei de Foment de l'Ús del Català

- Servei de Formació i Certificació

- Formació IEB llengua

Educació Infantil (de 0 a 3 anys)

Primer Cicle (0 - 3 anys): Banyalbufar disposa d'una Ludoteca "Es Portet".

Es pot cursar al CEIP Gabriel Comas i Ribas d'Esporles i també al Col·legi Públic Gabriel Palmer d'Estellencs (de 3 a 10 anys).

Primer Cicle (0 - 3 anys): Esporles disposa d'una Escoleta Municipal.
Segon Cicle  (3 - 6 anys)

Educació Primària (de 6 a 12 anys)

L’ensenyament és gratuït en aquest cicle. Es pot cursar al CEIP Gabriel Comas i Ribas d’Esporles i també al Col·legi Gabriel Palmer d'Estellencs (de 3 a 10 anys).

Primer Cicle (6 - 8 anys): 

 • 1r  Primària
 • 2n Primària                                     

Segon Cicle (8 - 10 anys):

 • 3r  Primària
 • 4t  Primària

Tercer Cicle (10 – 12 anys):

 • 5é Primària
 • 6é Primària


Educació Secundària Obligatòria (ESO) (de 12 a 16 anys)

Es pot cursar a l’Institut Josep Font i Trias d’Esporles.

Primer Cicle (12 - 14 anys):

 • 1r  ESO
 • 2n ESO                                      

Segon Cicle (14 - 16 anys):

 • 3r  ESO
 • 4t  ESO

Escola Oficial d'Idiomes (eoi) Conselleria Educació i Universitat:

Què és l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma de Mallorca?
L’EOI de Palma de Mallorca va ser creada per Reial decret 1837/1986 de 22 d’agost (BOE de 10-09-1986) i posada en funcionament l’1 d’octubre de 1986.  És un centre públic que depèn de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears i la seva finalitat és l’ensenyament de llengües modernes.

Quins idiomes es poden estudiar a l’EOI de Palma de Mallorca?
A la nostra escola es poden estudiar 9 idiomes: alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès, italià, rus i xinès. 

Estudis Superiors

 • UIB Universitat de les Illes Balears
 • UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia
 • UOC Universitat Oberta de Catalunya