Portal de Transparència

La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques.


Source URL: https://www.ajbanyalbufar.net/portal-de-transparencia