Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de domini públic aparcament a l’aire lliure


Source URL: https://www.ajbanyalbufar.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-utilitzacio-de-domini-public