Carta al Batle Mateu Ferrà des de Tramuntana XXI

13-Agost-2020
Respecte la conducció temerària i renou a la MA-10.

Benvolgut Mateu Ferrà,

Després de les conversacions mentingudes, li tramet aquest correu per comunicar-li que procedirem a convocar la reunió conjuntament entre l'Ajuntament de Banyalbufar i Tramuntana XXI per tractar el problema de la conducció temerària i renou a la MA-10, amb els principals responsables de la gestió dels municipis de la Serra de Tramuntana.

Conscients del greu problema i la necessitat d'una solució urgent, a Tramuntana XXI hem treballat aquesta qüestió des dels nostres inicis transmetent als principals òrgans de govern, el malestar i les demandes dels diferents agents afectats.

Així mateix, informarem que el passat 6 d'agost, vam assistir a una reunió amb els principals càrrecs responsables de la Delegació de Govern, del Govern Balear, el Consell de Mallorca, la Guàrdia Civil, la Direcció General de Tràfic, el GOB, representants dels veïns afectats i Tramuntana XXI.

Aquesta reunió va concloure amb la proposta de creació d'una comissió tècnica, que es reunirà periòdicament, per a proposar i coordinar accions concretes per solucionar el problema de la conducció temerària i renou a la MA-10, determinar competències administratives i fer-ne seguiment.

Per tots aquests motius creiem important convocar aquesta reunió amb els batles i batlesses dels municipis afectats, on es debatrà sobre quina estratègia poden adoptar els municipis per contribuir a la resolució d'aquesta problemàtica.

Tal i com s'ha acordat, convocarem la reunió el pròxim dimarts 15 de setembre a les 12:00 a l'Ajuntament de Banyalbufar,

Ben cordialment,

Marta Ferriol Ubach
www.tramuntanaxxi.com