Nova normativa per a encendre foc en un terreny agrícola

17-Octubre-2022

Amb el canvi de la normativa que s’ha dut a terme des del Govern d’Espanya, adjuntem una taula (a la imatge) amb els canvis que s’han duit a terme.

La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat ha esdevingut l’òrgan competent per instruir i autoritzar en tots els terrenys forestals i àrees contigües a terreny forestal dins l’àmbit territorial de les Illes Balears. A ella s’han d’adreçar els interessats en cremar restes vegetals i justificar l’excepcionalitat de la crema perquè aquesta pugui ser autoritzada.

Per cremes agrícoles la competència és de la Conselleria d’Agricultura.

Teniu els numeros de telèfon i correu dels diferents al peu de la mateixa imatge.