Situació d'extrema emergència amb el subministrament d'aigua

02-Juliol-2024