L’Ajuntament de Banyalbufar aprova el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima

02-Octubre-2019

Aquest és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures per afavorir l’estalvi energètic i les energies renovables. Els Ajuntaments signants, assumeixen el compromís de reduir com a mínim un 40% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2030 respecte l’any 2005 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

En el pla s'inclouen 18 actuacions que permetran reduir 1.547,39 tones de CO2 del municipi i assolir l’objectiu de reducció del 40,5% de les seves emissions de GEH per l'any 2030. La majoria de les actuacions es dirigeixen principalment a reduir el consum energètic derivat de l’activitat de l'Ajuntament, però també al consum energètic d’altres sectors inclosos en el PAESC: domèstic, serveis, transport i gestió de residus.

Per altra banda, el pla també contempla 6 actuacions d’adaptació al canvi climàtic que estan vinculades amb els següents sectors: edificis, energia, aigua, agricultura i sector forestal, medi ambient i biodiversitat, salut, protecció civil i turisme. Amb aquestes actuacions, el municipi incrementarà la seva resiliència davant dels diferents riscos i impactes causats pel canvi climàtic.