Reglament de participació ciutadana

L’ajuntament de Banyalbufar inicia l’elaboració de la nova reglamentació que regularà la participació ciutadana en la vida municipal en els propers anys.

El Reglament de Participació́ Ciutadana té com objectiu afavorir la implicació de la ciutadania en els àmbits de gestió municipal bé sigui a través d’una estructura participativa de contacte directe i de treball conjunt amb la ciutadania amb espais estables de participació, com els consells municipals sectorials o a través de processos puntuals, com els pressupostos participatius, les consultes populars i la bústia de suggeriments.

Com no pot ser d’una altra manera, en aquest procés es vol escoltar a tots els implicats, ciutadans, associacions, tècnics i partits polítics, per entre tots, redactar el millor marc per a afavorir una participació directa i engrescadora en tots els àmbits municipals.

Per a fer aquest objectiu una realitat s’ha facilitat el primer esborrany de reglament que es podrà consultar i fer les aportacions que creguis oportunes mitjançant reglamentbanyalbufar@gmail.com fins dia 20 de juliol.

Es tenen planificades varies reunions presencials, amb tècnics municipals, representants polítics i una amb la ciutadania. Aquesta es durà a terme el dia 12 de juliol a les 19h a la sala de plens de l’Ajuntament. Des de l’Ajuntament es convida a tota la ciutadania a assistir-hi.

Una vegada recollides les aportacions es redactarà el nou esborrany de reglament que serà exposat públicament durant més de 15 dies previ a la seva aprovació inicial pel plenari municipal.

La opinió de tots els veïnats i totes les veïnades del municipi és important!


Source URL: https://www.ajbanyalbufar.net/node/1594